دانلود پايان نامه ارشد :سيستم پاداش و بهره وري كارشناسان فني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه بهره وري[1]

ادامه فعاليتهاي اقتصادي شرکتها بدون اطلاع از وضعيت موجود آن، علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت براي بهبود بهره وري اگر نه غيرممکن ولي مشکل بوده و همواره با بحرانهايي نظير وجـــود ضايعات، افزايش دوباره کاريها و پايين بودن کيفيت محصولات توليدي دست به گريبان خواهدبود. يکي از راههاي رهايي از اين معضل استفاده از چرخه بهره‌وري است. چرخه بهره وري فرايندي است که اندازه‌گيري و برنامه‌هاي بهره وري در هر سازمان بر اساس آن انجام مي شود. يک چرخه بهره وري شامل چهار مرحله زير است که به شکل يک سيکل بسته عمل مي کند. اندازه گيري بهره وري؛ ارزيابي و تحليل شاخصها؛ برنامه ريزي بهره وري؛ بهبود بهره وري (انجام فعاليتهاي بهبود). با اجراي صحيح چرخه بهره‌وري همواره مي توان وضع موجود شرکت را تحت کنترل قرار داده و در جهت بهبود آن کوشيد (احدي نيا،1384 ، ص 48).

2-2-21  بهره‌وري و فضاي رواني در سازمان

عوامل مؤثر در ارتقاي بهره‌وري عبارتند از: مديريت، فن‌آوري، سرمايه، کار و مهمتر از آن «عامل انساني». عامل انساني نيز هنگامي بهره‌وري بهينه خواهد داشت که براي کار انگيخته شده باشد. براي تقويت انگيزة افراد بايد محيط کار، نيازهاي شخصي و مسايل اقتصادي آنان مورد توجه قرار گيرد. اگر بخواهيم عوامل مؤثر در بهره‌وري را فهرست‌وار معرفي کنيم. خواهيم ديد که فضاي رواني مناسب موجبات رضايت افراد را از کار فراهم مي‌سازد و در نتيجة آن بسياري از عوامل مؤثر در بهره‌وري فراهم مي‌آيد. نگاهي دقيقتر به مهمترين عوامل مؤثر در افزايش بهره‌وري احتمال صحت اين اعتقادات را افزايش مي‌دهد. اين عوامل عبارتند از:

 • نگرش کارکنان نسبت به کار و سازمان محل کار خود.
 • ماهيت کار.
 • دانش و اطلاعات تخصصي متصديان گوناگون مشاغل در سازمان.
 • فرهنگ کار و اعتقاد کارکنان نسبت به ايفاي مؤثر وظايف خود در سازمان.
 • تعادل رواني و جسماني کارکنان سازمان.
 • انگيزة افراد براي انجام وظايف شغلي خود در حد بهينه.
 • روحية کارکنان سازمان و خشنودي آنان از کار در سازمان.
 • ميزان همکاري افراد در سازمان و علاقه به انجام کارهاي گروهي.
 • نظم و انضباط در کار و اِعمال مديريت زمان در سازمان.
 • مشارکت کارکنان در تصميم‌گيري.
 • اعمال مديريت اثربخش و کارآمد.
 • فراهم بودن امکانات آموزشي اثربخش در سازمان.
 • نوآوري و خلاقيت و فراهم بودن محيط براي رشد خلاقيتها.
 • تجربه و سوابق مناسب براي ايفاي وظايف شغلي
 • ايجاد فضاي رواني مناسب (ساعتچي، 1372، ص 23).

مروري بر فهرست عوامل مؤثر در بهره‌وري نشان مي‌دهد تنها هنگامي افراد به کار خود علاقه نشان مي‌دهند و انگيزش کار در آنان افزايش مي يابد که فضاي رواني مناسب در سازمان فراهم آمده باشد. فضاي رواني مناسب مي‌تواند

[1] Productivity cycle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.