پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی خصوصيات فردي و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

6 انواع بهره‌وري

معمولاً توجه به مسأله بهره ‌وري خواه در مرحلة برنامه‌ريزي و خواه در مرحلة اندازه‌گيري به يکي از سه صورت زير مطرح مي‌شود: (خاکي، 1386، ص 35)

2-2-6-1  بهره‌وري جزيي[1]

بهره‌وري نسبت بين ستاده و دادة يک سيستم توليدي را به صورت کمي توصيف مي‌کند. هر گاه در نسبت مذکور از بين کلية داده‌ها و منابع، صرفاً رابطة بين ستاده با يکي از منابع و عوامل توليد مورد بررسي قرار گيرد چنين بهره‌وري را بهره‌وري جزيي گويند:

= بهره‌وري جزيي

مثلاً رابطة بين توليد با زمان مصرف شده (يک منبع توليدي) يا رابطة توليد با نيروي کار ( يک منبع توليدي) بهره‌وري جزيي را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر بهره‌وري جزيي نسبت بين ستادة حاصل به ازاي يکي از داده‌هاي مورد نظر را نشان مي‌دهد.

2-2-6-2  بهره‌وري عامل کل[2]

اين نسبت در واقع نشان دهنده ارزشي است که استفاده از کارکنان و امکانات سرمايه‌اي سازمان را به مواد اوليه و قطعات و خدمات خريداري شده کسر شده از ارزش کل ستاده‌ها نشان مي‌دهد.

= بهره‌وري عامل کل

صورت نسبت مزبور را ارزش افزوده[3]  نيز گويند (خاکي، 1386، ص 36).

2-2-6-3 بهره‌وري کل

بهره‌وري کل[4]  بر خلاف بهره‌وري جزيي، رابطه بين ستادة سيستم با کلية منابع مصروفه را جهت توليد آن ستاده را نشان مي‌دهد:

=  بهره وري کل

بنابراين، هنگامي که در نسبت مذکور کلية منابع سيستم، نيروي انسانيف مواد اوليه، سرمايه و… در نظر گرفته شود، شاخص بدست آمده نشان دهندة نحوة بهره‌برداري از کل منابع است. حال آنکه بهره‌وري جزيي نحوة استفادة يکي از عوامل توليد را جهت توليد کالا يا خدمات نشان مي‌دهد نظير نسبت بين ستاده با نيروي کار يا نسبت ستاده به مقدار سرماية مصرف شده (خاکي، 1386، ص 36).

[1]– Partial Productivity

[2]– Total Factor Productivity

[3]– Add Value

[4]– Total Productivity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.