پايان نامه مديريت:ارائه ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

3  استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان

بهبود در بهره وري با معجزه اتفاق نمي افتد و بايد براي آن برنامه ريزي شود لازم است به تمام کارکنان فرصت مشارکت در برنامه هاي طراحي شده توسط مديران داده شود. بايد آنها را تشويق کرد که نظر خود را در مورد روشهاي بهتر اجراي کارها ارائه دهند. لازم است به هر يک از کارکنان آگاهيها و شناخت لازم در مورد کيفيت کار و کمکي که آنان مي توانند براي بهبود و افزايش کيفيت بکنند داده شود و زمينه گسترش اين آگاهي نيز فراهم گردد. امروزه فلسفه مديريت مشارکتي[1] بر مبناي همکاري مدير و کارکنان و تشريک مساعي آنها در نيل به هدفهاي سازماني در يک محيط دوستانه و پر تفاهم و به صورت تصميم گيري گروهي قراردارد. « طرح پيشنهاد کارکنان »[2] براي تشويق کارکنان است تا نظرات و طرحهايي را ارائه دهند که عمليات سازمان را کاراتر و اثر بخش تر نمايد. اين پيشنهادات باعث صرفه جويي يا کاهش هزينه ، نوآوري در امور و بهبود مديريت مي شود. پيشنهاد کارکنان توسط يک کميته مورد بررسي قرار مي گيرد و اگر پيشنهادي براي اجرا مناسب باشد شخص پيشنهاد دهنده به دريافت پاداش نقدي نائل خواهد شد. مقدار پاداش بستگي به کيفيت و ارزش پيشنهاد ارائه شده دارد (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، صص 113 – 114).

2-2-16-4  ره آوردهاي تکنولوژي

از ديگر عوامل مهم در بهبود بهره وري ، تکنولوژي است. تکنولوژي به کارگران امکان داده تا با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات بهتر ، کارايي و اثر بخشي خود را بالا برند. تکنولوژي همچنين موجبات بهره گيري از سيستمهاي مديريتي کاراتر و پيشرفته تر را در سازمانها فراهم ساخته است. تحولات تکنولوژي و دگرگونيهاي شگردهاي فني ، مقدار سرمايه و نيز کار لازم براي توليد يک واحد کالا را به ميزان زياد تقليل داده است. سالتر[3]  چهار عامل را بيش از ساير عوامل در ارتقاء سطح بهره وري موثر مي داند ، کارايي کارگر –  جايگزيني سرمايه به جاي کار – صرفه جوئيهاي ناشي از توليد به مقياس وسيع و پيشرفتهاي فني را مورد بررسي قرار مي دهد و به اين نتيجه مي رسد که پيشرفتها و دگرگوني هاي تکنولوژي اهميتي به مراتب موثرتر از ساير عوامل دارد و عنوان مي کند که پيشرفتهاي فني قيمت تجهيزات سرمايه اي را پايين مي آورد و جايگزيني سودمندانه سرمايه به جاي کار را ميسر مي سازد (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، ص 117 ).

2-2-16-5 افزايش سرمايه گذاري در تجهيزات و ماشين آلات

جايگزين کردن سرمايه به صورت تجهيزات و ماشين آلات به جاي کارگر به ازدياد محصول در ازاء «نفر – ساعت»[4]  کمک شاياني کرده است. بررسيها نشان مي دهد که ميزان سرمايه ملموس به کار گرفته شده در ممالک متحده آمريکا به ازاء هر نفر – ساعت کار نسبت به ربع چهارم سده نوزدهم سه برابر افزايش يافته است. امروزه اکثر صنايع پسشرفته جهان « رباتيزه » شده اند. يا در واقع به رباتها[5] (انسانواره‌ها ) مجهز هستند. رباتها ماشين هاي تمام خودکاري هستند که حرکات انسان را شبيه سازي مي کنند و نمونه مشخص آن کارخانه « تويوتا » در ژاپن است. آن بخش از پيشرفتهاي تکنولوژي که به طور مستمر و مداوم عمل مي کنند و سطح کارايي را از سالي به سال ديگر بالا مي برند، پديده اي برتر و افزونتر از « ره يافتهاي تکنولوژيکي »[6] مي باشند. علاوه بر اختراعات و انديشه هاي اساسي جديد، انبوه فراواني از اختراعات جزئي نيز وجود دارد که به مرور زمان به دنبال ره يافتهاي تکنولوژيکي  موجوديت  مي‌يابند و آنها را  از حالت انديشه‌هاي جالب توجه به واقعياتي که از حيث اقتصادي واجد اهميت هستند مبدل مي‌سازند (ابطحي و کاظمي ، 1375، صص 120 – 121).

[1] – porticipative Manegement

[2] – staff suggestion scheme

[3] – salter

[4] – Man-hourwork

2 – Robots

3- Technological break-throughs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.