پايان نامه مديريت: بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه فرهنگی از نظر نارور[1] واسلیتر[2]1190:

بازارگرایی فرهنگ سازمانی است که به کاراترین و اثر بخش ترین شکل ممکن باید موجب خلق رفتارهای مورد نیاز جهت خلق ارزش برتربرای خریدارشود ودر نتیجه موجب استمرار عملکرد برتر کسب وکارگردد، (Narver&slater,1990,p-21). همزمان باکوهلی وجاورسکی 1990، نارور و اسلیتر 1990 تعریفی از بازارگرایی را پیشنهاد نمودند که رویکردی متفاوت را به این سازه ارائه نموده و در دیدگاه نارور و اسلیتر بازارگرایی مفهومی فرهنگی است که اثر خود را در رفتارهای سازمانی نشان می دهد نارورواسلاتر1990 سه عنصر را برای بازارگرایی تعریف می کنند:

1-مشتری گرایی

2-رقیب گرایی

3-هماهنگی بین بخشی(Narver&slater,1990,p-21).

نارور و اسلیتر تحقیقات متعددی را براساس این سه مولفه بازارگرایی ازسال 1990به بعد منتشر کردند. به عنوان مثال بر اساس نارور و اسلیتر1990 مولفه ی مشتری گرایی به معنای شناخت کافی سازمان از مشتری خود جهت تولید ارزش برتر (محصول و خدمات برتر) برای آنان می باشد. این خلق ارزش با افزایش منافع برای خریدار و مشتریان و بصورت همزمان کاهش بهای تمام شده ی محصول و خدمات ارائه شده انجام می گیرد. توسعه ی این سطح از آگاهی و شناخت ، نیاز مند کسب اطلاعات درباره اطلاعات درباره ی مشتریان و خریداران و درک بنیان و طبیعت محدویت های اقتصادی و سیاسی که آنها با آن گرفتارند، است. این آگاهی به سازمان کمک می کند که اطمینان حاصل کند که شرکت از نیازهای حاضر و آتی خریداران آگاه است و می تواند جهت پاسخگویی به این نیازها فعالیت نماید. رقیب گرایی که توسط نارور و اسلیتر 1990 تشریع شده است به معنای این است که سازمان از نقاط قوت و ضعف جاری رقبای خود و همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی رقبای خود در آینده آگاه است و قابلیت های و استراتژی های بلند مدت رقبای خود را می شناسد. در مرحله ی جمع آوری اطلاعات ، رقیب گرایی به موازات مشتری گرایی قراردارد و شامل تجزیه و تحلیل جامعی از قابلیت های تکنولوژیکی رقبا ، به جهت ارزیابی توانایی آنها در پاسخگویی به خریداران مشابه می شو، (Narver&slater,1990,p-21).

سومین مولفه رفتاری که توسط نارور و اسلیتر1990 از آن سخن رفته است ، هماهنگی بین بخشی است که همان مصرف هماهنگ منابع شرکت درجهت خلق ارزش برتربرای مشتریان می باشد .بنابراین هرکسی درسرکت می تواند بصورت بالقوه درخلق ارزش برای خریدارسهیم باشد .این یکپارچگی منابع کسب وکار،درراستای مشتری گرایی ورقیب گرایی به دقت هماهنگ شده است .بااستفاده از اطلاعات تولید شده دردوبخش مشتری گرایی ورقیب گرایی وانتشار سرتاسری این اطلاعات در تارو پود سازمان ،استفاده هماهنگ از منابع شزکت امکان پذیر می گردد.نارور و اسلیتر1990 پیشنهاد میکند در صورت نبود هماهنگی بین بخشی در سازمان ،این مولفه باید باید با تکیه بروتقویت مزایایی که واحدهای مختلف سازمان بصورت ذاتی درراستای همکاری نزدیک بایکدیگر برخوردارند،ترویج شود.برای اثر بخشی ،همه ی بخش ها باید نسبت به نیازهای دیگر بخش های سازمان، حساس و فعال باشند، (Narver&slater,1990,p-21).

[1] Narver

[2] Narver

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.